Thurstable and Winstree Team Ministry

serving the parishes of Tiptree with Tolleshunt Knights and Great Braxted, Copford, Easthorpe, Messing, Inworth,
Layer de la Haye, Layer Breton with Birch, and Layer Marney

The 'Layer' Parishes: Layer de la Haye • Layer Breton with Birch • Layer Marney

Nederlandse vertaling   Nederlandse vertaling

Gids voor bezoekers aan de Parochiekerk van Johannes de Doper
Layer de la Haye, Essex, England

Welkom in deze vredige parochiekerk. Al sinds het jaar 1128 heeft op deze plaats een kerk gestaan, en u wordt uitgenodigd een wandeling te maken, zowel binnen als buiten de kerk.

U bent de kerk binnengekomen door het gerestaureerde portaal uit de 14e eeuw. Als u omhoog kijkt in het schip, gebouwd in 1350, zult u een goed voorbeeld zien van een oud dak van gebundelde dakbalken.

Loop het gangpad in over de oude tegelvloer, eens bedekt met een glazuurlaag, maar nu is deze laag eraf gesleten door de voeten van de kerkgangers. Aan de linkerhand komt u langs de preekstoel van houtsnijwerk, voor u bij het koor komt, het oudste deel van de kerk. Het kleine raampje uit de 12e eeuw aan de noordkant werd in 1964 teruggevonden en gerestaureerd. Vlakbij is de graftombe van Thomas Tey en zijn vrouw; deze tombe is gemaakt van Purbeck-marmer.

In de zuidelijke muur ziet u een metalen kast, waar ingezegend brood en wijn worden bewaard alvorens dit bij zieke gemeenteleden thuis wordt gebracht voor hun communie. Het raam ernaast werd in 1964 toegevoegd.

Loop nu terug langs het orgel. Het tweeklaviers Bevington-orgel is gebouwd in 1890. Het is meerdere keren gerestaureerd, en in 1986 werden een tweevoet-register en een gebalanceerd zwelpedaal aan het hoofdwerk toegevoegd.

In de zuidelijke zijbeuk vindt u een gedenkplaat voor de mensen uit het dorp die in de twee Wereldoorlogen (1914-18 en 1939-45) om het leven zijn gekomen. Bij de diensten tijdens belangrijke feestdagen is deze zijbeuk vol mensen, en anders dient deze als ontmoetingsplaats voor bijeenkomsten en voor koffie na de dienst.

Kijk eens naar de knielkussens op de banken. Deze zijn geborduurd door gemeenteleden en beelden veel interessante taferelen uit het bestaan van de kerk uit.

Op de westelijke muur ziet u de doopregisters, en de lijst van dominees. Op de boekenkast bij het doopvont ligt het gastenboek. U wordt uitgenodigd dit te tekenen.

De toren werd gebouwd in de 14e eeuw. Tot 1999 had deze vijf klokken, die in een middeleeuwse houten klokkenstoel hingen. De oudste klok werd in 1459 gegoten door een vrouwelijke klokkengieter, Johanna Sturdy uit Londen. Deze klok en de middeleeuwse klokkenstoel zijn een geschenk voor de kerk van de monniken van het St.- Botolphsklooster in Colchester, die toentertijd in de geestelijke behoeften van de parochie voorzagen. Nadat bij de aardbeving van Colchester in 1884 de toren werd beschadigd, konden de klokken helemaal niet meer geluid worden, tot ze in 1936 weer geschikt werden gemaakt om bespeeld te worden. In februari 2001 werd een groot restauratieproject afgerond. Er werd een nieuwe klokkenstoel aangebracht, de oude klokken werden opgeknapt, en er werd een nieuwe klok, gegoten in september 2000, aan toegevoegd. De zeldzame originele middeleeuwse klokkenstoel is bewaard gebleven op zijn oorspronkelijke plaats in de toren. Nu, vele jaren later, zijn de klokken weer helemaal klaar om geluid te worden. (Om veiligheidsredenen is de toren alleen bij speciale gelegenheden open voor het publiek).

Buiten de kerk is te zien dat er ook wat Romeinse baksteen is gebruikt voor de muren van de toren en het koor. Het monument bij het portaal is een obelisk ter herinnering aan luitenant-generaal J. Brown (1764), die onder de beroemde Duke of Marlborough heeft gediend. Het oudste graf is gedateerd in 1719. Een deel van het kerkhof is natuurgebied. Het wordt zo gelaten om vogels en insecten aan te trekken, alsmede wilde weidebloemen die anders met uitsterven bedreigd worden.

We hopen dat u van uw bezoek hebt genoten. Als u met ons een dienst wilt bijwonen, vindt u de details daarvan op het mededelingenbord bij de poort naar het kerkhof.

Herzien januari 2006


We willen de heer Leen de Regt hartelijk bedanken voor deze Nederlandse vertaling.


Page updated: 18 MAR 2006